Grove schatting: boek gereed november 2017

Toen we ons -ergens halverwege 2014- waagden aan een eerste tijdpad voor het boek, verwachtten we alles medio 2017 af te kunnen ronden. Daar zitten we niet eens zo heel ver naast. Voorzichtige eerste deadline voor de laatste teksten: augustus 2017. Daarna kan het boek in productie. Uiteraard vergt die productie (denk aan: tekstcorrectie, notenapparaat, […]

clock pixabay

deur bewerkt

 Hoofdstuk 7… en verder

De vaart bij auteur Willemsen en de begeleidingscommissie zit er nog steeds goed in. Inmiddels liggen er al 7 hoofdstukken klaar en zijn we aanbeland bij 1972. Het op schrift stellen van de geschiedenis van Veritas is dus al flink gevorderd. Dit gaat steeds volgens een vast stramien: de auteur schrijft, volgens de eerder opgestelde […]


Nieuw lid begeleidingscommissie

De Wetenschappelijke BegeleidinsCommissie (WBC) heeft een nieuwe meelezer aangetrokken. Met Thomas van Den Brink zijn ook de jongste Veritijnse lichtingen vertegenwoordigd.  Bewust werd gezocht naar een historicus met een aankomstjaar van na 2000. Met Thomas van den Brink is de begeleidingscommissie daarin volledig geslaagd. Thomas was lid van Veritas, haalde in 2010 zijn bachelor Geschiedenis […]

vdBRINK

Jaarrekening SWOS

De jaarrekening van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Studentenverenigingen is goedgkeurd door het bestuur. U kunt de jaarrekening over 2015 downloaden via deze link:  SWOS jaarrekening 2015    


Gezocht: beeldredacteur [m/v]

Een boek als dit kan niet zonder beeld. Wij zoeken dus iemand die ons kan helpen bij het opzetten van een goed geordend digitaal beeldarchief. Het zou fantastisch zijn als de auteur per tijdvak of per thema kan zoeken naar geschikt beeld voor zijn teksten. Kun jij ons daarbij helpen?We vragen hiervoor vooral een paar […]

beeldredacteur

Böcker

Hoe gaat het met het boek? Goed!

Heel anders kunnen we het niet onder woorden brengen. Het gaat goed met het boek. Het merendeel van de benodigde fondsen is binnen. De auteur is aan de slag en de begeleidingscommissie heeft de eerste hoofdtukken inmiddels aandachtig gelezen en van commentaar voorzien. Er moet nog een hoop werk verzet worden, maar we hebben er […]


Interview Prof. Dr. Leen Dorsman, voorzitter begeleidingscommissie

Om een vinger aan de pols te houden en het wetenschappelijk karakter van de geschiedschrijving te bewaken is een begeleidingscommissie in het leven geroepen, bestaande uit historici verbonden aan verschillende universiteiten en oud-Veritijnen. De commissie, die ook meeleest, is daadwerkelijk aan de slag gegaan. Voorzitter Prof. Dr. Leen Dorsman, verbonden aan de Universiteit Utrecht, schetst […]

A6461

beer

Lekker bezig!

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Studentenverenigingen is nu pakweg anderhalf jaar bezig en de boodschap die we op dit moment kunnen uitdragen is helder: het gaat goed! En het boek komt er! Natuurlijk: er zijn nog een heleboel kleine en grote problemen om op te lossen, en ja: we hebben nog steeds geld nodig, maar grosso […]


De A of B variant? Nog zo’n 10.000 euro nodig

Krijgen we ook de fondsen voor een volledige geschiedschrijving binnen? Dat is nu nog een spannende vraag. Vooropgesteld: we hebben genoeg geld binnengehaald voor een goede degelijke geschiedschrijving, maar voor het  volledige onderzoek is nog zo’n 10.000 euro nodig. Bij het opstellen van de begroting zijn we namelijk uitgegaan van een A en een B […]

letter A

doe-mee

Keer om die schoenendoos: we zoeken beeld!

De auteur is aan het werk, de begeleidingscommissie is geïnstalleerd, kortom we kunnen echt aan de slag. En naast teksten hebben we daarom ook beeld nodig: jouw beeld! Jaarclubfoto’s, galaportretten, bierkiekjes, alles is welkom. Uit elk tijdvak. Goed beeld zegt meer dan 1000 woorden. Het zou dus leuk zijn al we de verschillende hoofdstukken in […]